Еволинк дейта център София 2


ВИЖ ПОВЕЧЕ

 

Надеждна и висoкоскоростна

връзка към Интернет

за Вашият бизнес

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Решения за онлайн видео обучения

 


ВИЖ ПОВЕЧЕ

„Обиколка на Витоша

– 100км”

НА ЖИВО

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Сигурно място за информационните системи на вашият бизнес.

Пълна резервираност на всички системи, отлична мрежова свързаност и денонощна поддръжка са обединени под единен контрол в дейта центровете на Еволинк.

Дейта центровете на Еволинк оперират на неутрален (carrier neutral) принцип.

Еволинк е лидер в предоставянето на VPN услуги на българския пазар.

Компанията оперира собствена MPLS мрежа, покриваща цялата страна и региони от съседните балкански държави, както и ключови точки на присъствие в Централна и Западна Европа.

Еволинк предоставя гъвкави и ценово ефективни VPN решения за корпоративни мрежи с високи изиквания към качеството.

Evolink.CDN Ви дава възможност за:

  • видео стрийминг към компютър, телефон и тeлевизор;
  • подобряване качеството на видео материалите на Вашия сайт;
  • презентиране с отлично качество на Вашите събития, услуги, продукти;
  • генериране на приходи от реклама във видеото, което излъчвате;
  • платен достъп до Ваши предавания на живо - PPV;
  • платен достъп до Вашите записани видео материали - VoD.

Възползвайте се от най-доброто от два свята: мощта на наетия сървър и гъвкавостта на "Облака". Получавате своя клауд сървър веднага, лесен за надграждане и без предварителни инвестиции. Получавате пълни гаранции за работоспособността на сървърите, а софтуера и услугите са под Ваш контрол. Един по-сигурен модел на бизнес с клауд под наем.

Видео

Последни новини

23.06.14

Световното онлайн

Или как да гледате по два мача от решителната фаза едновременно