Еволинк дейта център София 2


ВИЖ ПОВЕЧЕ

 

Надеждна и висoкоскоростна

връзка към Интернет

за Вашият бизнес

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Решения за онлайн видео обучения

 


ВИЖ ПОВЕЧЕ

Сигурно място за информационните системи на вашият бизнес.

Пълна резервираност на всички системи, отлична мрежова свързаност и денонощна поддръжка са обединени под единен контрол в дейта центровете на Еволинк.

Дейта центровете на Еволинк оперират на неутрален (carrier neutral) принцип.

Еволинк е лидер в предоставянето на VPN услуги на българския пазар.

Компанията оперира собствена MPLS мрежа, покриваща цялата страна и региони от съседните балкански държави, както и ключови точки на присъствие в Централна и Западна Европа.

Еволинк предоставя гъвкави и ценово ефективни VPN решения за корпоративни мрежи с високи изиквания към качеството.

Evolink.CDN Ви дава възможност за:

  • видео стрийминг към компютър, телефон и тeлевизор;
  • подобряване качеството на видео материалите на Вашия сайт;
  • презентиране с отлично качество на Вашите събития, услуги, продукти;
  • генериране на приходи от реклама във видеото, което излъчвате;
  • платен достъп до Ваши предавания на живо - PPV;
  • платен достъп до Вашите записани видео материали - VoD.

Възползвайте се от най-доброто от два свята: мощта на наетия сървър и гъвкавостта на "Облака". Получавате своя клауд сървър веднага, лесен за надграждане и без предварителни инвестиции. Получавате пълни гаранции за работоспособността на сървърите, а софтуера и услугите са под Ваш контрол. Един по-сигурен модел на бизнес с клауд под наем.

Видео

Последни новини

11.03.15

BIX.BG избра Еволинк дейта център София 2 за разширение на своята платформа

Българският Интернет ексчейндж (BIX.BG) избра новия център за данни на Еволинк за разширение на своята платформа за обмяна на трафик.