Evolink logo
Bulgarian
Careers page header image

Специалист „Маркетинг и връзки с обществеността”

Подходящият кандидат трябва да е енергична личност, която влага ентусиазъм в работата си и притежава способност да концептуализира и предава идеи в една динамична и бързо променяща се среда.  Комуникативност и способност да се изразява отлично както устно, така и писмено, са необходимост за създаването на качествено съдържание за всички комуникационни канали.

Основни ангажименти:

 • Да помага в координирането на всички дейности, свързани с маркетинг, реклама и ПР.
 • Да подпомага разработването на стратегии и предложения за имплементирането на ефективни ПР и рекламни кампании, включително в социалните медии.
 • Да създава, развива и управлява качествено съдържание за Еволинк за медийното присъстие на компанията, включително в социалните медии и уебсайтовете на компанията;
 • Да участва в създаването, развитието и да отговаря за актуализирането на уебсайтовете на компанията;
 • Да подготвя рекламни материали и презентации;
 • Да подпомага планирането, организацията и управлението на събития на компанията;
 • Да следи за публикации, свързани с компанията и да съхранява и подрежда тази информация;
 • Да извършва маркетингови проучвания;
 • Да се информира за новостите на пазара, конкуренцията и новите канали и методи за ефективна комуникация с потребителите;
 • Да работи кооперативно с всички членове на екипа, клиенти и партньори;
 • Да отговаря за информиране на целия екип за новостите в компанията;
 • Да насърчава екипа да участва в процеса за повишаване на разпознаваемостта на марката и услугите на компанията;
 • Да анализира степента на доволство на съществуващите клиенти на компанията и подпомага разработването на стратегии и предложения за създаването на по-здрава връзка с клиентите на компанията;
 • Да проявява иновативен подход при популяризиранета на компанията и да търси и предлага нови начини за осъществяне на тези цели.

 

Изисквания към кандидатите:

 • Да има познания и опит в областта на маркетинга и рекламата;
 • Отлични умения за комуникация в писмена и устна форма;
 • Отлично писмено и говоримо владеене на английски език;
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Креативна, приветлива и комуникативна личност с усет към детайлите.

 

Предимства:

 • Опит в медиа планиране и работа с рекламни, ПР и медиа агенции;
 • Опит във водене на преговори и сключване на договори с агенции и медии;
 • Способност за работа с хора на различни нива в йерархията на компанията.

 

Какво предлагаме:

 • Отлични условия за работа в иновативна и динамична среда;
 • Интересни предизвикателства и възможности за обучение;
 • Култура, която оценява проактивните хора;
 • Възможност да се присъедините към талантлив екип;
 • Атрактивно заплащане.

 

Ако проявявате интерес към предложената позиция и отговаряте на посочените изисквания, можете да ни изпратите Ваша актуална автобиография и мотивационно писмо на e-mail адрес: jobs@evolink.com. Моля посочете референтния номер на обявата EVL-MPRS-2016 в subject на имейла.